Kunstenaars Statement Barbara Wijnveld

Het fundament van mijn werk is gebaseerd op een paar vaststaande gegevens.  Ik beperk me bijvoorbeeld tot enkele verschijningsvormen, zoals:

Ze vormen een afgebakend repertoire dat voor mij functioneel is. Mijn handelen daarentegen is bewegend en levend. Met lijnen traceer ik een gezicht, een object, een ruimte.  Ik ontleed de uiterlijkheden totdat er een spontane kortsluiting optreedt en het interne aan het licht komt. Wat ik maak is intuïtief conceptueel en heeft een emotionele formaliteit.
De tekenen van herkenning zijn vertekeningen van de werkelijkheid. Mijn interne portretten zijn nauw gerelateerd aan de processen van de waarneming. Ik probeer nieuwe gezichtsvelden te construeren, andere perspectieven te scheppen en verdwijnpunten te kruisen, teneinde de illusies van de representatie onschadelijk te maken. De titels geven richtlijnen aan voor mogelijke associaties en betekenissen. ‘Fascinans OD’  bijvoorbeeld verwijst naar de fantasmogorische wezens van steen aan de gevels van Romeinse huizen, kloosters en kerken ter afleiding en bescherming van het gebouw zelf en de interne aspecten hiervan.
Iets wat tot de verbeelding spreekt, wil ingekleurd worden. Dit is voor mij een spel, een spel met transparantie, accentuering en specificatie. Daarvoor gebruik ik de eigenschappen van de materialen die ik kies; opzettelijk, letterlijk en figuurlijk. Vernis bedoeld om de oppervlakte van het schilderij te beschermen, gebruik ik enerzijds om een deel van het beeld af te dekken of uit te lichten en anderzijds vanwege de glans zodat de ruimte waar het schilderij zich bevind word weerspiegeld.
Ik hou van de dingen zoals ze zijn, heb geen behoefte te fantaseren. Ik stel me zo voor dat ik veel kan verbeelden. Mijn beelden ontstaan uit wat visueel al aanwezig is. Het zijn statische beelden, afgewogen constructies die een heldere afspiegeling willen zijn van de beweeglijkheid en veranderlijkheid van het levende.

© 2000/2012 Barbara Wijnveld.